CSSIlfov.ro

   CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR  ILFOV

 

Clubul Sportiv Școlar ILFOV este o instituție reprezentativă, singulara, pentru învățământul cu program sportiv suplimentar, care se adresează elevilor din județul Ilfov.
Clubul Sportiv Școlar ILFOV a școlarizat pe o perioadă de peste 18 ani generații de elevi în diverse discipline sportive: Handbal, Sah, Volei, Canotaj, Rugby, Fotbal, Tenis de masa, Atletism;

Clubul Sportiv Școlar ILFOV, şi-a propus pentru anul școlar – competițional 2019-2020 prin oferta educațională să ofere copiilor din județul ILFOV, activități pe baza planului cadru specific, a programelor școlare pe discipline sportive, a planului de școlarizare conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR, anexă la Ordinul Ministrului nr. 5570/07.10.2011.

Clubul Sportiv Școlar ILFOV, are în structura secții pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric [ începători, avansați, performanță], în conformitate cu prevederile anexei nr.1 ”Cerințele și norme privind activitatea sportiva de performanta organizata în unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar”

Potrivit articolului nr. 3. la anexa nr. 1 a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR- DURATA DE INSTRUIRE, a grupei de începători sau avansați este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta și de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupele superioare, conform anexei nr.4 la regulament. Aceasta presupune obligatoriu existența, pentru fiecare disciplina sportivă, atât a grupelor de nivel încăpători cat și a grupelor de nivel avansat, performanță.

Menționam conform celor menționate în OMEN5570/2011, Clubul Sportiv Școlar Ilfov are acces la toate bazele sportive/sălile de sport ale unităților de învățământ de pe raza județului ILFOV.
Clubul Sportiv Școlar Ilfov și-a desfășurat activitatea în anul școlar 2018/2019 în 7 localități (Buftea, Balotești, Berceni, Dragomirești Deal, Dârvari, Domnești, Moara Vlăsiei), iar pentru anul școlar 2019/2020 ne dorim ca activitatea sportivă să se desfășoare în cat mai multe localități din județ pentru a da posibilitatea de practicare sportului unui număr cât mai mare de copii.