Despre CSS Ilfov

Clubul Sportiv Școlar ILFOV este o instituție reprezentativă, singulară, pentru învățământul cu program sportiv suplimentar, care se adresează elevilor din județul Ilfov.

            Clubul Sportiv Școlar ILFOV a școlarizat pe o perioadă  de peste 20  ani generații de elevi în diverse discipline sportive: Handbal, Șah, Volei, Canotaj, Rugby, Fotbal, Tenis de masa, Atletism.

            Clubul Sportiv Școlar ILFOV, și-a propus pentru anul școlar – competițional 2020-2021 prin oferta educațională sa ofere copiilor din județul ILFOV, activități pe baza planului cadru specific, a programelor școlare pe discipline sportive, a planului de școlarizare conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR, anexa la Ordinul Ministrului nr. 5570/07.10.2011.

           Clubul Sportiv Școlar ILFOV, are în structură secții pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric [începători, avansați, performanta], în conformitate cu prevederile anexei nr.1 ”Cerințele și norme privind activitatea sportiva de performanta organizata în unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar”

           Potrivit articol nr. 3. la anexa nr. 1 a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR- DURATA DE INSTRUIRE, a grupei de începători sau avansați este determinata de specificul disciplinei sportive, de vârsta și de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupele superioare, conform anexei nr.4 la regulament.

Aceasta presupune obligatoriu existenta, pentru fiecare disciplina sportiva, atât a grupelor de nivel încăpători cat și a grupelor de nivel avansat, performanta.

Menționăm că, conform OMEN5570/2011, Clubul Sportiv Școlar Ilfov are acces la toate bazele sportive/sălile de sport ale unităților de învățământ de  pe raza județului ILFOV.